Server #1
Nội dung phim

Chiến đấu đi ca cơ 2018

5 vị thiếu nữ muốn trở thành “Swan” , đã chuẩn bị tốt cho việc “Chiến đấu” . Nghênh đón ( chào đón)các nàng, là những lần huấn luyện địa ngục (tàn khốc)…… Mà càng tàn khốc hơn, là trong 5 người bọn họ cuối cùng có thể lưu lại(ở lại), chỉ có 3 người. Vì tín niệm cùng mộng tưởng của từng người, 5 người dùng hết toàn bộ sức lực, cạnh tranh trực diện một cách tàn khốc , luân phiên hoàn thành các vòng huấn luyện . Cuối cùng chờ đợi các nàng, là 1 lần đánh giá không oán không hối hận . Mà cái đánh giá quyết định kia việc các nàng lưu lại —— chính là bạn

Hiển thị thêm...